Home Seznam lektorů

Seznam lektorů

Společnost Horčička s.r.o. se rozhodla zaměřit při výběru lektorů školícího střediska na odborně kvalifikované a vysokoškolsky vzdělané odborníky z oboru silniční dopravy, právní problematiky,logistiky, odpadového hospodářství, bezpečnosti silničního provozu, přepravy nebezpečných nákladů, dopravního značení, autoškolství a zdravotnické přípravy.

Vedení společnosti si je vědomo vysokých nároků na akreditaci a provoz školícího střediska a specifických profesních požadavků na odborně vzdělané lektory. Naší snahou při provozování školícího střediska bude využívání většího počtu externích lektorů, kteří se zejména při vstupních školeních budou specializovat na odbornosti ze svého vzdělání a ze své profesní praxe.

Každý lektor je specialistou na jednotlivé tematické okruhy zákona 374/2007 a tím bude výuka pro žáky školícího střediska přínosná, zábavná a hlavně efektivní.

 

Spolupracovat proto budeme s těmito odborníky:

07-27-12-08-48-49-p2110055jpg.jpg

 

 

 

 
 • 20120731085725_14.jpg
 • 20120731085734_15.jpg
 • 20120731085743_16.jpg
 • 20120731085749_17.jpg
 • 20120731085754_18.jpg
 • 20120731085914_19.jpg
 • 20120731085919_20.jpg
 • 20120731085925_21.jpg
 • 20120731085931_22.jpg
 • 20120731085935_23.jpg
 • 20140113053323_24.jpg
  Desta