Home Seznam lektorů Ing. Petr Prášil

Ing. Petr Prášil

Ing. Petr Prášil vystudoval Českou zemědělskou univerzitu, obor silniční a městská automobilová doprava. V současné době působí ve společnosti zabývající se odpadovým hospodářstvím a dopravním značením v Praze. Jeho hlavní pracovní náplní je vedení zakázek a realizace přechodného dopravního značení na pozemních komunikacích. Ve společnosti působí též jako bezpečnostní poradce ADR.

 

Ve školícím středisku společnosti Horčička s.r.o. se bude zaměřovat na výuku:

 • uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů
 • vztahujících se k silniční dopravě
 • bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla
 • poskytování služeb a logistiky
 • hospodářské prostředí a organizaci dopravního trhu
 • sociálně právní prostředí v silniční dopravě
 • prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích

 
 • 20120731085725_14.jpg
 • 20120731085734_15.jpg
 • 20120731085743_16.jpg
 • 20120731085749_17.jpg
 • 20120731085754_18.jpg
 • 20120731085914_19.jpg
 • 20120731085919_20.jpg
 • 20120731085925_21.jpg
 • 20120731085931_22.jpg
 • 20120731085935_23.jpg
 • 20140113053323_24.jpg
  Desta