Home Seznam lektorů Ing. Vladislav Hokeš

Ing. Vladislav Hokeš

Ing. Vladislav Hokeš vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika dopravy a spojů. Ve svém bohatém profesním životě získal zkušenosti v oblasti autoškolství, pracoval ve vedení silniční dopravy v soukromé i státní sféře. V současné době působí na dopravně silničním úseku Ministerstva dopravy.

 

Ve školícím středisku společnosti Horčička s.r.o. se bude zaměřovat na výuku:

 • teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné jízdy
 • uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů
 • vztahujících se k silniční dopravě
 • bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla
 • poskytování služeb a logistiky
 • hospodářské prostředí a organizaci dopravního trhu
 • sociálně právní prostředí v silniční dopravě
 • prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích
 • praktického výcviku řidičů všech skupin řidičských oprávnění

 
 • 20120731085725_14.jpg
 • 20120731085734_15.jpg
 • 20120731085743_16.jpg
 • 20120731085749_17.jpg
 • 20120731085754_18.jpg
 • 20120731085914_19.jpg
 • 20120731085919_20.jpg
 • 20120731085925_21.jpg
 • 20120731085931_22.jpg
 • 20120731085935_23.jpg
 • 20140113053323_24.jpg
  Desta