Home Vstupní školení

Vstupní školení

Smyslem vstupního školení je získání výchozí kvalifikace odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

 

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Předmětem výuky je získání a prohloubení znalostí:

 

 1. teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy
 2. uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě
 3. bezpečnosti provozu a ekologický provoz vozidla,
 4. poskytování služeb a logistiky
 5. hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,
 6. sociálně-právního prostředí v silniční dopravě
 7. prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.
 8. zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích

 

(pro detailní obsah výuky klikněte na jednotlivé tematické celky)

 

 
 • 20120731085725_14.jpg
 • 20120731085734_15.jpg
 • 20120731085743_16.jpg
 • 20120731085749_17.jpg
 • 20120731085754_18.jpg
 • 20120731085914_19.jpg
 • 20120731085919_20.jpg
 • 20120731085925_21.jpg
 • 20120731085931_22.jpg
 • 20120731085935_23.jpg
 • 20140113053323_24.jpg
  Desta